Agenda UPIICSA

Febrero

17

Debate

Debate candidatos COCNP
Auditorio "A" Victor Bravo Ahuja

13:00 - 15:00 hrs

18

Conferencia

Escucha Orientación
Lobby

14:30 - 17:00 hrs

19

Conferencia

Poder de crear tu realidad
Auditorio "B"

9:00 - 14:00 hrs

21

Aniversario

4to. Aniversario de la Estudiantina Representativa de la UPIICSA **
**Auditorio "A" Victor Bravo Ahuja

14:00 - 22:00 hrs

22

Taller

Taller “Escuela para Padres” **
**Auditorio "B"

09:00 - 14:00 hrs

30

31